www.noTrial.Info

Българският каталог за безплатен софтуер


{S_NAME} logo

Notepad++

Notepad++Notepad++ е мощен редактор с отворен код, който Ви позволява множество полезни функции и поддържа почти всички програмни езици, работещи под MS Windows. Програмата е написана на C++ и използва чист Win32 API, което от своя страна оптимизира работата Ви и използва по-малко процесорна мощ. Създателите на програмата са наблегнали на пестенето на енергия, с което се цели опазване на околната среда.

Notepad++ е много полезен за потребителите, тъй като позволява едновременно управление на няколко документа. Софтуерът и изпозлва чисти Win32 API и STL, което осигурява по-висока скорост на изпълнение и по-малък размер на програмата. С максималната оптимизация на много от рутинните задачи, без загуба на потребителски ориентирания интерфейс, Notepad++ опитва да редуцира използваната енергия от компютъра и дори да намали емисиите на въглероден диокис. С използването на по-малко процесорна мощ, PC-то намалява консумацията на енергия, като по този начин помагате за по-чиста околна среда.

С Notepad++ може да оцветява сорс кода на различите програмните езици, да ги подрежда в редове, допълва автоматично думите, както и следи за правопис. Самият интерфейс на програмата е доста опростен в сравнение с някой конкурентни такива.

Notepad++ е подходящ както за професионални програмисти, така и за обикновените потребители. Програмата е малка и изключително полезна и не на последно място - безплатна (GPL).Допълнителна информация за софтуера:
Лиценз:Freeware
OS:Windows
Размер:7,779k
Последна версия:Notepad++ v6.7.4
Категория:C:\
http://notrial.bg/software/windows/notepad-plus-plus