Общи правила за ползване

1. Въведение

A) Общи правила

1.1 Използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайта (наричани общо „Услуги“ в този документ и включващи всички услуги, които Ви предоставят от страна на сайта notrial.bg, наричан по-долу само сайта или noTrial.Info) подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между Вас и noTrial

1.2 Ако не е прието друго в писмен вид с noTrial, Вашето споразумение с noTrial винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ.
По-нататък те са наричани „Универсални условия“.

1.3 Вашето споразумение с noTrial включва освен универсалните условия и всички допълнителни условия под формата на съобщение или допълнение към Универсалните условия

1.4 Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и noTrial по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък „Условията“.

1.5 Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.

1.6. Използването на „УСЛУГИТЕ“ на сайта noTrial.Info се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте сайта на noTrial

1.7. Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите Услуги на noTrial, ще са обект на настоящите условия за ползване.

1.8. Услугите предоставяни чрез сайта notrial.bg, който можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез мрежата World Wide Web, но и чрез PDA, мобилен телефон и RSS емисии. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до услугите на сайтa noTrial, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.

1.9. УСЛУГИТЕ на сайтa notrial.bg включват, но не се ограничават само до: - достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни;
- възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях
- участие във форумите и коментарите;
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до зоните изискващи регистрация;
- получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта;
- получаване на имейл нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители изповащи сайта

1.10. На сайта notrial.bg може да присъстват и услуги предлагани от партньори на noTrial. "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което noTrial се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги, включително чрез изпращане на търговски съобщения до посочените от потребителите електронни адреси.

(B) промени в условията за ползване

1.11. noTrial може да промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с всички промени.

1.12. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия , са неприемливи за Вас, моля не използвайте сайта. /p>

(C) Промени в сайта

1.13. noTrial може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на сайта си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

(D) Регистрация

1.14. Някой части от сайта изискват регистрация от потребителите. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки имейл адреса си и парола ще се счита, че сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите имейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване.

1.15. Ако сте регистриран потребител, на сайта трябва да прочетете нашите условия за поверителност, които са неразделна част от тези условия за ползаване.

1.16. Когато се регистрирате, за да ползвате услугите, Вие се регистрирате, като частно лице. Достъпа до зоните на сайта изискващи регистрация се осъществява чрез потребителското ви име и парола генерирани по време на регистрационния процес, за съответния сайт.

1.17. Регистрирайки се в сайта Вие си създавате индивидуален потребителски профил чрез, които получавате достъп до зоните изискващи регистрация . Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.

На всеки 18 месеца от началната дата на регистрацията на потребителя noTrial може да напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.

1.18. noTrial ви позволява достъп до регистрационните зоните на сайта при условие, че:
i) Имейл адреса, потребителското ви име и паролата ви за достъп са персонални и не се използват от никой друг за достъп до регистрационните зони на сайта. ii) Няма да правите нищо, което да помогне всеки, които не е регистриран потребител, да получи достъп до зоните на сайта изискващи регистрация. iii) Няма злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти, за сайта, злоупотребяващи с функионалностите на сайта или с други потребители, нито да се опитвате да представите себе си като друг потребител.

1.19. Когато се регистрирате в сайта Вие давате своето съгласие noTrial в качестовто си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва Ваши лични данни, доброволно предоставени от Вас. С акта на регистрация Вие давате своето съгласие noTrial да получавате информационни бюлетини от сайта под формата на електронни съобщения, СМС и др. подобни на доброволно посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване noTrial ще Ви предоставя възможност да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.

1.20. Вие също така разбирате и се съгласявате, че услугите предоставяни от noTrial за регистрирани потребители могат също да съдържат определени комуникации от noTrial, като съобщения свързани с услуги предоставяни от noTrial, административни съобщения и корпоративния нюзлетър на noTrial. И тези комуникации се считат за част от използването на услугите на noTrial и Вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате.

E) Оборудване

1.21. Вие сте отговорни за осигуряването на обурудване (хардуер и/или софтуер)чрез което да имате достъп до услугите на noTrial, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). noTrial не носи отговорност за тези. Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами.

2. Общо и потребителско съдържание

2.1 Съдържание генерирано от потребители на сайта нa noTrial.Info

2.1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайта клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

2.1.2 Бъдете учтиви, с използването на сайта вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите потребители използвайки клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с поварящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“.

2.1.3 Използвайте уважаващ език. Като при всяка общност оналйн дискусиите процъфтяват само когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и др.подобни. Омразната реч от всякъкъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на сайта.

2.1.4 Дебатирайте, но не атакувайте. В една общност пълна с мнения и предпочитания, хората винаги се разминават. noTrial насърчава активното дискусии и приветства разгорещен дебат в сайта. Но лични нападки са пряко нарушение на настоящите Условия за ползване и са основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от функционалностите (услугата) на сайта noTrial.Info

2.1.5. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

2.1.6 Вие имате право да използвате сайта noTrial.Info само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате без изричното изразено писмено съгласие на noTrial материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.

2.1.7 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайта noTrial.Info (т.е генерирано от потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, съобщения във форумите, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от noTrial. И вие се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението, промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с Вас.

2.2. Наблюдение.

noTrial има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайта noTrial.Info, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, установени от noTrial, за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на правителството. Въпреки, че noTrial не е задължен да следи, редактира или премахва потребителско съдържание, публикувано или качено в сайта, noTrial си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайта noTrial.Info по всяко време и по всякаква причина, и Вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за своя сметка и разходи.

2.3. Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфиденциално и noTrial не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, noTrial си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. noTrial не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на noTrial.

3. Авторски права.

Авторско съдържание в сайта noTrial.Info

3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на noTrial и/или намиращи се на сайта noTrial.Info, са собственост на noTrial и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за noTrial и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. noTrial си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

3.4. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайта noTrial.Info, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на noTrial, е забранено.

3.5. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайта noTrial.Info, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на noTrial за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

4. Съдържание предоставено от трети страни.

4.1. noTrial е разпространител (и не е издател ) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на noTrial, са тези на съответните автори (и) или дистрибутор (и), а не на noTrial. noTrial, нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел. (Виж точка 6 по-долу за разпоредбите, уреждащи ограничаването на пасивите и изключване на отговорност на гаранция.)

4.2. В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайта noTrial.Info представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор с noTrial. noTrial нито подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността на което и да е становище, консултативна помощ или изявлението направено в сайта от трета страна. При никакви обстоятелства noTrial не ще носи отговорност за вредите, причинени от Вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайта. noTrial не носи отговорност за действия или бездействие от Ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайта. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайта. Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание.

5. Публикуване на съдържание

5.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайта на noTrial

5.2. Това означава, че вие се съгласявате, че Вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че Вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат.

5.3. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и Вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с noTrial за това.

5.4. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайта noTrial.Info, като можем да премахваме тези материали от сайта по всяко време.

5.5. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които Вие представяте заедно със самите материали.

5.6. ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и Вие сте свободни да препубликувате тези материали, където Вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.

6. Реклами и промоции

6.1. Може да виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайта noTrial.Info. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайта, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

7. Лични данни

7.1 noTrial не е администратор на лични данни, и не ерегистриран по Закона за защита на личните данни.

7.2. noTrial се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

7.3. noTrial може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

7.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на данните му за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до noTrial на посочения адрес или e-mail за контакти. /p>

7.5. Интернет порталът на noTrial.Info съдържа само данни, предоставени доброволно или записани със съгласието на засегнатите. Това се отнася за всички и-мейл адреси и / или именително записани данни, с изключение на IP адресите на посетителите на сайта.

7.6. Тези IP адресите автоматично се записват от ИТ система в сървърните логове и от ИТ системата на компанията Google Inc. IP адресите на нашите посетители, както и техните връзки и информация относно своите браузъри, се събират от компанията Google Inc. И се обработват от сървъри в САЩ и е възможно да бъдат споделяни или съобщавани на трети страни, натоварени с обработката на тези данни за Google Inc.: тези трети страни биха могли да бъдат разположени извън Европейския съюз.

7.7. За информация относно опазването на данните, събрани от нашите инструменти за уеб трафик, Google Analytics, моля консултирайте се с Политиката за защита на личните данни на Google Inc..

7.8.Използване на "бисквитките" на интернет страницата на портала

7.8.1. Сърфирането из интернет страницата на портала noTrial.Info може да доведе до използването на постоянна бисквитка (записана на твърдия диск на компютъра Ви). Тези бисквитки не са създадени с оглед събиране на лична информация, тяхна единствена цел е да улеснят браузване на сайта.

7.8.2. Поради причини, дължащи се на технологията, използвана от един от нашите контрагенти, сесийната бисквитка може да се използва, когато посещавате нашия сайт, за да направи статистически анализи и да се запише трафика на сайта. Ако желаете можете да дезактивирате тази "бисквитка" чрез промяна на настройките на Вашия интернет браузър.

7.8.3. В съответствие с член 8.1 от гледна точка на използването на услугата Google Analytics, Ви обръщаме вниманието към следната декларация: „Този сайт използва Google Analytics, услуги за уеб анализ, предоставени от Google, Inc ("Google"). Google Analytics използва "бисквитки", които предствляват текстови файлове, поставени на Вашия компютър, за да помогнат на уебсайта да анализира начина, по който потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от бисквитка за използването на сайта (включително Вашия IP адрес) ще се предават и съхраняват от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация с цел оценка на използването на уебсайта от Вас, съставяне на отчети за дейността на уебсайт за уебсайт операторите и предоставянето на други услуги, свързани с дейността на сайта и използването на интернет. Google може също да прехвърли тази информация на трети лица, когато това се изисква по закон, или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва Вашия IP адрес с всякакви други данни, притежавани от Google. Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но моля, имайте предвид, че ако направите това, Вие няма да бъдете в състояние да използвате пълната функционалност на този сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с обработката на данни за Вас от Google по начина и за целите посочени по-горе. "

8. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност.

8.1. noTrial не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на noTrial за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

8.2. noTrial не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

8.3. noTrial не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

8.4. noTrial не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайта. Но noTrial си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

8.5. noTrial има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

9. Обезщетения

9.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите noTrial, неговите дъщерни фирми и техните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от Вас или Вашия профил на сайта.

10. Прекратяване.

10.1. Ако поради някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационите зони на сайта незабавно и без предварително да Ви уведомяваме за това.

10.2. Прекратяване на регистрацията.

Ако искаме да прекратим регистрация Ви, ще го направим, като ви изпратим уведомителен имейл за прекратяване на регистрацията ви. Вашия регистрационнен имейл, потребителско име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от Вас съдържание ще бъде запазаено за разумен срок от време като ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите.

11. Условия за ползване на услугата коментари в noTrial.Info

noTrial.Info e сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна.

11.1. Публикувайки коментар в noTrial.Info, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

11.2. Авторските права върху коментарите в noTrial.Info принадлежат на техните автори, като noTrial.Info си запазва правото да използва публикуваните коментари в noTrial.Info за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

11.3. Потребителите на noTrial.Info се съгласяват, че noTrial.Info не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

11.4. noTrial.Info си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

11.5. Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. noTrial.Info си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

11.6. noTrial.Info не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

11.7. Публикуването на коментар в noTrial.Info означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.noTrial.bg е портал за IT новини и каталог с безплатен софтуер.
Възпроизвеждането на информация от страницата се разрешава
единствено след изрично съгласие от екипа на NoTrial.bg
Контакти | Условия за ползване | За нас | Блог