Начало > Компании > Data Center Bulgaria

Data Center Bulgaria

Data Center Bulgaria logo

  Info Data Center е компания, занимаваща се с информационно обслужване и предлага широка гама от услуги в областта на комуникационните системи и технологии, защита на информацията и виртуализация. Една от основните дейности на компанията е свързана с проектиране, изграждане, сертифициране, управление и развитие на частично или напълно виртуализирани високо технологични информационно-изчислителни центрове. Центровете се изграждат посредством модулни технологии и включват собствени патенти и разработки в софтуерно и хардуерно отношение.

 Компанията предлага решения и консултации в сферата на маркетинг и IT бизнес стратегията, както и уеб базирани системни решения от типа Web2.0 и Web3.0 с широка всеобхватност на приложение и бъдеще. Решенията се базират на дългогодишен опит в изграждането и поддръжката на частично или напълно
виртуализирани IT инфраструктури, използвайки както конвенционални, така и алтернативни методи.

 Компанията е член на ENISA(Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност). Развива собствени проекти съвместно с компании като Microsoft, SAP, VMware. Предлага също и мултимедийни сървъри за бази от данни, NET консултации и приложения, клиент-сървър приложения, мултимедийни бази от данни,Web-приложения, извънбраузърни internet приложения, безжични приложения и Webservices, анализ на риска, експертен анализ и внедряване, инструменти за управление на проекти, защита на интелектуалната собственост, алтернативни методи за защита на информацията и информационните потоци като на практика те се разработват, тестват и реализират в собствен изцяло виртуализиран информационно-изчислителен център.

 Корпоративна визия

 В свят на динамично развиващи се технологии, Info Data Center залага на специализацията на инженерите си и сътрудничеството с други компании, работещи в сферата на информационните технологии. Основна цел на екипа е постигане на резултати, удовлетворяващи в максимална степен крайния клиент.


Info Data Center е динамична компания, в която заедно работят както млади специалисти, така и хора с дългогодишен опит. Ние сме ориентирани към предоставянето на цялостни решения, а не на частични продажби. Ясно осъзнаваме, че различните предизвикателствата и стойността на решенията са променливи, които всяка една организация се стреми да редуцира. В това направление, опита и специализацията на сътрудниците ни са определящи за предефинирането на фирмените инвестиционни политики.

 Мисия

 За да съхраним водещите си позиции в сферата на високотехнологични решения, ние непрестанно анализираме нови идеи и предложения. Това ни помага да откликнем на всяко предизвикателство поставено пред нас от настоящи и бъдещи клиенти. Ние успяваме да съчетаем натрупаният опит с новаторски подход, като всичко това се извършва в пълно съответствие с високите изисквания, които предявяваме към качеството на продуктите и услугите, които предлагаме.

 Стабилният растеж на Info Data Center и G-System Group се дължи на изгражданото с години доверие, основаващо се на изключителната ни честност и последователност при защита интересите на нашите клиенти. Ние се стремим сътрудниците ни да бъдат мотивирани така, че да дадат всичко на което са способни при изпълнението на поставените задачи.

 Стремеж

 Нашият стремеж е да създадем дългосрочно партньорство с всеки един от клиентите. В изпълнение на поставената цел през последните години изградихме мрежа, позволяваща ни да реагираме незабавно на всеки въпрос и да гарантираме високо качество на поддръжка. В рамките на дружеството изградихме приятелска среда с висока степен на прозрачност. По този начин всеки един от членовете на екипа се чувства емоционално обвързан с решаването на проблемите, пред които се изправяме всеки ден.

 Ценности

Ние ценим не само взаимодействието между нас и нашите клиенти. Ние високо ценим дейността на всеки един от сътрудниците си. Вярваме, че разбирателството позволява по-леко да се преодоляват трудностите, както и да се постигат високи резултати, повишаващи конкурентността на това, което създаваме.

 Модел на предлагане

 През годините на разработване и усъвършенстване на услугите, в желанието да предлагаме технологиите на утрешния ден, екипите ни натрупаха безценен експертен опит, който няма аналог не само на българския, но и на много други пазари. Фирмата не просто предлага софтуер като услуга, така наречения SaaS модел, а следващото ниво на бизнес-решения. С други думи - SaaS 2.0(Solution as a Service). Така залагаме на индивидуален подход към клиента с визия за дългосрочно партньорство и взаимен интерес

 GSG - разработническо звено

 G-System Group е част от Info Data Center с ясен фокус върху висококачествени, своевременно доставени и икономически ефективни разработки. Нашият опит в предоставянето на софтуерни разработки, възможности за управление на проекти и стандарти, ни мотивират да разработваме решения, които ще стимулират бизнеса
Ви. Нашият глобален програмен модел доставя максимално насочени резултати.

 G-System е сдружение на независими разработчици, основано от специалисти, работили по проекти за компании като Microsoft ®, IBM, Novell и др. Опита и познанията на техническия екип позволяват предоставяне на качествени технически услуги в разработката на патентно чисти софтуерни продукти от ново поколение.

 Разработчиците, дизайнерите и експертите от цял свят, включени в екипа на GSystem притежават значителен опит при планиране, реализация и управление на високотехнологични проекти. С годините успяхме да създадем сплав от хора, процеси и технологии, която ни позволи да постигнем максимално добри резултати.

Трудностите ни направиха по-добри и днес можем с гордост да твърдим, че сме водещи в редица сфери. Специалистите, работещи в G-System, са изключителни в редица отношения. Това е сплотена група от приятели, поставили си високата цел да бъдат най-добрите във всичко, което правят. Техни основни приоритети са навременно и качествено изпълнение на поставените задачи, както и стремежът към непрестанно усъвършенстване. Ние никога не забравяме, че всичко което сме постигнали се дължи на тези, с който работим, на техните умения и чувството за отговорност.

 Нашите цели:

 ·Да помогнем за възможно най-ефективното внедряване на върхови IT технологии;
· Да предложим най-добрите условия и опции на нашите клиенти (open source, commercial, hybrid technology, peopleware, virtualization technology и т.н.);
· Да изграждаме решения, позволяващи бързо възвръщане на направените инвестиции (ROI);
· Да гарантираме възможно най-доброто и ефективно обучение на клиентите си;
· Да спечелим пълното доверие на своите партньори.

Продукти на Data Center Bulgaria


Full Datacenter services!
Virtual komputers - Webtop2.0
Virtual Offices - Webtop3.0
Virtual servers
Black Screen Technology
Modular Datacenters - ECO I
Mobile Datacenters
Minimalistik browser
Information security
BBox - SaaS2.0
MDB Technology
Vilas
Web Cache
Web parcer
Web repear
Pandora
Events Analyzer


Кавто е мнението ви за Data Center Bulgaria?


Основна информация

Основана: 2006
Седалище: София, ул. Момин Кладенец 1
Уеб сайт: infodatacenter.com
Блог: infodatacenter.com/blog
E-mail: office@datacenter.bg

Добави новина за Data Center Bulgaria


noTrial.bg е портал за IT новини и каталог с безплатен софтуер.
Възпроизвеждането на информация от страницата се разрешава
единствено след изрично съгласие от екипа на NoTrial.bg
Контакти | Условия за ползване | За нас | Блог