openvz pppoe

Зададен от на 14.11.2012 16:00 |
Здравейте ползвам за рутер Debian 6 squeeze но доставчика ми ме задължава да ползвам pppoe пуснах виртуална машина дебиан 6.0 под openvz но виртуалната ми машина си виси е така без да има интернет на нея как да подкарам нета на нея ?
Отговор от mlazarov пуснат на 14.11.2012 16:15
0
 
0

Трябва да NAT-неш VPS машината, така че пакетите излизащи от нея да се скриват зад IP адреса на реалната ти машина.

Добави това като root и трябва да имаш пинг:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp+ -j MASQUERADE

За да можеш да браузваш трябва да си настроиш DNS-а във виртуалната машина.

Отговор от klav пуснат на 15.11.2012 13:11
0
 
0

Ето interfaces на виртуалната машина

# Auto generated lo interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Auto generated venet0 interface
auto venet0
iface venet0 inet static
address 127.0.0.1
netmask 255.255.255.255
broadcast 0.0.0.0
up route add -net 192.0.2.1 netmask 255.255.255.255 dev venet0
auto venet0:0
iface venet0:0 inet static
address 192.168.0.5
netmask 255.255.255.255
broadcast 0.0.0.0
gateway 192.0.2.1

а това на реалната машина

root@shemet:~$ cat /etc/network/interfaces
auto lo eth0 eth1
iface lo inet loopback

iface eth0 inet static
address 1.2.3.4
netmask 255.255.255.0
hwaddress ether 00:17:31:29:22:80

auto dsl-provider
iface dsl-provider inet ppp
pre-up /sbin/ifconfig eth0 up
post-up /usr/sbin/ipmasq
provider dsl-provider

iface eth1 inet static
address 192.168.0.1
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0

ако успея да сменя netmask и gateway на виртуалната машина може би ще има интернет но аз във vzctl не виждам такава команда с която да се сменят някаква идея?

Отговор от mlazarov пуснат на 15.11.2012 13:34
0
 
0

Напиши следните команди в хоста и във виртуалната машина и ми ги прати:
ifconfig -a
route -n

Отговор от klav пуснат на 15.11.2012 14:34
0
 
0

На реалната

root@shemet:~$ ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:17:31:29:22:80
inet addr:1.2.3.4 Bcast:1.2.3.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::217:31ff:fe29:2280/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1337569675 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2062175394 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:312759927 (298.2 MiB) TX bytes:1953442844 (1.8 GiB)
Interrupt:16

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 4c:00:10:3b:a2:f8
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::4e00:10ff:fe3b:a2f8/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:173157695 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:107198321 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3133564046 (2.9 GiB) TX bytes:1402280264 (1.3 GiB)
Interrupt:16 Base address:0xdc00

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1685264 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1685264 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:169149201 (161.3 MiB) TX bytes:169149201 (161.3 MiB)

ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:178.239.234.63 P-t-P:10.0.0.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:23348 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:2760949 (2.6 MiB) TX bytes:54 (54.0 B)

ppp1 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:178.239.230.240 P-t-P:10.0.0.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:204072101 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:375045399 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:3386737537 (3.1 GiB) TX bytes:808840825 (771.3 MiB)

venet0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
UP BROADCAST POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1
RX packets:111 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:8940 (8.7 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)

root@shemet:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.0.0.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
10.0.0.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp1
192.168.0.5 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 venet0
1.2.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 0 0 0 ppp1
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 0 0 0 ppp0

на виртуалната

root@unborn:/# ifconfig -a
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:300 (300.0 B) TX bytes:300 (300.0 B)

venet0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:127.0.0.1 P-t-P:127.0.0.1 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.255
UP BROADCAST POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:111 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:8940 (8.7 KiB)

venet0:0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:192.168.0.5 P-t-P:192.168.0.5 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.255
UP BROADCAST POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1

root@unborn:/# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.0.2.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 venet0
0.0.0.0 192.0.2.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 venet0

Отговор от mlazarov пуснат на 15.11.2012 18:56
0
 
0

Имаш ли пинг от виртуалната до 192.0.2.1?

Отговор от klav пуснат на 15.11.2012 19:19
0
 
0

root@unborn:/# ping 192.0.2.1
PING 192.0.2.1 (192.0.2.1) 56(84) bytes of data.

няма a пуснах няколко пинга от хоста и това е резултата

root@shemet:~$ ping 192.0.2.1
PING 192.0.2.1 (192.0.2.1) 56(84) bytes of data.
From 213.231.131.105 icmp_seq=1 Destination Net Unreachable
From 213.231.131.105 icmp_seq=2 Destination Net Unreachable
From 213.231.131.105 icmp_seq=3 Destination Net Unreachable
From 213.231.131.105 icmp_seq=4 Destination Net Unreachable
From 213.231.131.105 icmp_seq=5 Destination Net Unreachable
^C
--- 192.0.2.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, +5 errors, 100% packet loss, time 4005ms


root@shemet:~$ ping 192.168.0.5
PING 192.168.0.5 (192.168.0.5) 56(84) bytes of data.
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
^C
--- 192.168.0.5 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3024ms


Отговор от brain пуснат на 16.11.2012 08:22
0
 
0

В софтуера за виртуализация трябва да имаш настройки на мрежата - там трябва да има зададена мрежа, в която трябва да са VPS-ите.

Дай да видим изхода ти и на двете машини:
iptables -L -v -n

Отговор от klav пуснат на 16.11.2012 10:39
0
 
0

root@shemet:~$ iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
19622 5063K ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 LOG all -- !lo * 127.0.0.0/8 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- !lo * 127.0.0.0/8 0.0.0.0/0
21125 6948K ACCEPT all -- eth0 * 0.0.0.0/0 255.255.255.255
0 0 ACCEPT all -- eth1 * 0.0.0.0/0 255.255.255.255
1212 289K ACCEPT all -- eth0 * 1.2.3.0/24 0.0.0.0/0
965K 273M ACCEPT all -- eth1 * 192.168.0.0/24 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT !tcp -- eth0 * 0.0.0.0/0 224.0.0.0/4
0 0 ACCEPT !tcp -- eth1 * 0.0.0.0/0 224.0.0.0/4
0 0 LOG all -- ppp0 * 1.2.3.0/24 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- ppp0 * 1.2.3.0/24 0.0.0.0/0
0 0 LOG all -- ppp0 * 192.168.0.0/24 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- ppp0 * 192.168.0.0/24 0.0.0.0/0
0 0 LOG all -- ppp1 * 1.2.3.0/24 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- ppp1 * 1.2.3.0/24 0.0.0.0/0
0 0 LOG all -- ppp1 * 192.168.0.0/24 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- ppp1 * 192.168.0.0/24 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT all -- ppp0 * 0.0.0.0/0 255.255.255.255
0 0 ACCEPT all -- ppp1 * 0.0.0.0/0 255.255.255.255
0 0 ACCEPT all -- ppp0 * 0.0.0.0/0 178.239.234.63
215M 11G ACCEPT all -- ppp1 * 0.0.0.0/0 178.239.230.240
111 9324 LOG all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
111 9324 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 ACCEPT all -- * * 192.168.0.0/24 1.2.3.0/24
0 0 ACCEPT all -- * * 1.2.3.0/24 192.168.0.0/24
0 0 ACCEPT all -- eth0 ppp0 1.2.3.0/24 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT all -- eth1 ppp0 192.168.0.0/24 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT all -- eth0 ppp1 1.2.3.0/24 0.0.0.0/0
63M 76G ACCEPT all -- eth1 ppp1 192.168.0.0/24 0.0.0.0/0
31M 8423M ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
0 0 LOG all -- * ppp0 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- * ppp0 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24
0 0 LOG all -- * ppp0 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- * ppp0 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24
0 0 LOG all -- * ppp1 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- * ppp1 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24
0 0 LOG all -- * ppp1 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- * ppp1 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24
45 3396 LOG all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
45 3396 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

Chain OUTPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
19622 5063K ACCEPT all -- * lo 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT all -- * eth0 0.0.0.0/0 255.255.255.255
0 0 ACCEPT all -- * eth1 0.0.0.0/0 255.255.255.255
1212 289K ACCEPT all -- * eth0 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24
446K 57M ACCEPT all -- * eth1 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24
0 0 ACCEPT !tcp -- * eth0 0.0.0.0/0 224.0.0.0/4
0 0 ACCEPT !tcp -- * eth1 0.0.0.0/0 224.0.0.0/4
0 0 LOG all -- * ppp0 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- * ppp0 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24
0 0 LOG all -- * ppp0 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- * ppp0 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24
0 0 LOG all -- * ppp1 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- * ppp1 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24
0 0 LOG all -- * ppp1 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- * ppp1 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24
0 0 ACCEPT all -- * ppp0 0.0.0.0/0 255.255.255.255
0 0 ACCEPT all -- * ppp1 0.0.0.0/0 255.255.255.255
0 0 ACCEPT all -- * ppp0 178.239.234.63 0.0.0.0/0
389M 553G ACCEPT all -- * ppp1 178.239.230.240 0.0.0.0/0
77 5226 LOG all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
77 5226 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

ето и на виртуалната

root@unborn:/# w
14:38:38 up 21:44, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
root@unborn:/# iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy ACCEPT 15 packets, 1010 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 171 packets, 13730 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Отговор от mlazarov пуснат на 21.11.2012 07:56
0
 
0

Първо спри firewalla:
/etc/init.d/iptables stop

След което добави това правило в iptables:

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp+ -j MASQUERADE

Трябва да е достатъчно да можеш да пингнеш този ип адрес от виртуалната машина: 8.8.8.8

Отговор от klav пуснат на 21.11.2012 12:12
0
 
0

root@shemet:~$ /etc/init.d/iptables
-bash: /etc/init.d/iptables: No such file or directory

нямам firewall а добавих онова правило и няма никакъв ефект

Трябва да се регистрирате или да влезете със своя акаунт за да можете да отговорите.


  Потребителско име:
 
  Парола:
Регистрация
Абонирайте се за последните
новини от noTrial.Info
Абонамент по E-mail:noTrial.bg е портал за IT новини и каталог с безплатен софтуер.
Възпроизвеждането на информация от страницата се разрешава
единствено след изрично съгласие от екипа на NoTrial.bg
Контакти | Условия за ползване | За нас | Блог