Интернет доставчиците против закона за следенето

12.01.2010 10:07
Част от промените в Закона за електронни съобщения са технически невъзможни и икономически непосилни за Интернет доставчиците

 Приблизително 30 милиона евро биха били общите разходи на българския телеком бранш само за оборудване, обезпечаващо анализа на исканата от МВР информация, без да се броят разходите за интерфейс, както и за съхранение на тези данни, става ясно от позицията на Сдружението на независимите интернет доставчици (СНИД) по законопроекта

 Някои от обсъжданите промени в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения са технически невъзможни и икономически непосилни за Интернет доставчиците, се казва в официалната позиция на Сдружението на независимите интернет доставчици относно обсъжданите промени, която е внесена в Народното събрание на 6 януари 2010 г. „Проектът до голяма степен покрива своите основни цели, а именно: да отстрани сериозните проблеми, които възникнаха при работата по разкриване и разследване на престъпления. Предлаганите с него изменения биха могли да повишат възможностите на разследващите органи за изпълнение на техните функции, но същевременно е важно да отбележим, че те са на ръба да създадат правомощия, които могат да доведат до нарушаване на човешките права“ - се казва още в писмото. В сдружението членуват повече от 30 търговски дружества, които предоставят услуги на над 450 000 крайни клиенти

„Законопроектът пропуска един изключително важен за предприятията въпрос, а именно за чия сметка ще се инсталира едно такова оборудване. Очевидно, ако то е необходимо за работата на МВР, разходите за неговото закупуване и инсталиране следва да са за сметка на бюджета на това министерство. Ако обаче операторите са задължени сами да закупят и инсталират оборудването, остава отворен въпросът за компенсиране на направените разходи за закупуване и инсталиране на интерфейса, за съхраняване на данните, за предоставяне на достъп на компетентните органи до тези данни, както и въвеждането в експлоатация и поддържането на интерфейса, посочен в текста на законопроекта“ - обяснява Страхил Иванов, председател на сдружението и изпълнителен директор на Спиди Нет - „За да отговорят на тези нови изисквания доставчиците ще трябва да направят сериозни инвестиции, както и да извършат последващи разходи за осигуряване на поддръжка, дежурен персонал др. Всичко това ще рефлектира върху цената на предлаганите от тях услуги и в крайна сметка – върху крайните потребители. Субсидирането на държавата от страна на телекомуникационните оператори извън техните данъчни и лицензионни ангажименти, трудно може да бъде обяснено и не съответства на принципите на пазарната икономика.“

 Според оценки на сдружението, общите разходи, които ще трябва да направи българският телекомуникационен бранш само за оборудване, обезпечаващо анализа на исканата от МВР информация, без да се броят разходите за интерфейс, както и за съхранение на тези данни, възлизат на приблизително 30 милиона евро. Същевременно резултатът от изразходването на такава значителна сума е под съмнение, тъй като с последната редакция на чл. 251 и създаването на чл. 251а от Закона за електронни съобщения (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) са изпълнени всички ангажименти на Република България за въвеждане на европейските регулаторни изисквания и са въведени изцяло изискванията на Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за запазване на данни, създадени във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи, както и за изменение на Директива 2002/58/ЕО.

 Сред предложенията на Сдружението на независимите интернет доставчици, са още да бъде направено ясно разграничение между услугите, които предоставят различните предприятия, осъществяващи електронни съобщения, прецизиране на вида и обема на данните за различните видове електронни съобщителни услуги, които операторите следва да обработват и съхраняват, както и запазване на досегашния обхват на престъпленията, предмет на проверките на разследващите органи. „Сега действащите текстове на чл. 251 и чл. 251а от ЗЕС, отразяват пълно и точно изискването на Директива 2006/24/ЕО, като предвиждат съхранението на данни и достъпа до тях да се отнася само когато това е необходимо за разследването, разкриването и преследването на сериозни престъпления (serious crime). Директивата допуска в този случай да се прилага определението за тези престъпления на всяка държава членка. Терминът „сериозни престъпления” е непознат на българската правна система и теория на наказателното право. Точният превод на английската редакция на разглежданата разпоредбата на Директивата, би следвало да се съобрази с определенията на видовете престъпления, дадени в българския Наказателен кодекс (НК). Ето защо би могло да се приеме, че при имплементиране на разпоредбите на Директивата в българското законодателство, следва да се използва легалният термин на НК за „тежки престъпления”. ... В допълнение на горното, не е за пренебрегване и фактът, че предложеното изменение на ЗЕС предвижда обхватът на престъпленията да бъде значително разширен, което от своя страна би могло да се тълкува като противоречие с императивната разпоредба на чл. 34 от Конституцията на Република България (Конституцията). Тази разпоредба извежда основния принцип за свобода и неприкосновеност на съобщенията, като изключение от това правило е допустимо само за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления, а както е добре известно Конституцията представлява върховен закон и всички останали нормативни разпоредби не могат да й противоречат. Директива 2006/24 в действителност урежда изключението от общия принцип за свобода и неприкосновеност на съобщенията, залегнал в Конституцията, поради което е правно недопустимо нейните разпоредби да се тълкуват разширително, съответно не е допустима свобода и на държавите-членки да въвеждат по-строга и разширена правна регламентация“ - се посочва още в позицията на Сдружението.

 „Така както са формулирани текстовете на Наредбата, се стига до излизане извън пределите, които са поставени в Директивата, както и до надхвърляне на поставените в нея цели. По този начин предлаганите изменения на Закона за електронните съобщения могат да се тълкуват като противоречащи на изискванията на Директивата, тъй като чрез тях недопустимо се разширява приложното поле на случаите, в които следва да се съхраняват данни, както и случаите, в които компетентните органи могат да изискват достъп до тях.

 Допълнителен аргумент в тази посока е и самата формулировка на Конституцията, която е много по-близо до разпоредбата на Директивата. Според постоянната практика на Съда на Европейската общност, разпоредбите на директивите, които не са изпълнени в държавите-членки придобиват директен ефект и могат да бъдат прилагани с предимство пред националното право. Което означава, че разпоредбите на Закона за електронните съобщения в крайна сметка са ограничени само до предвиденото в Директивата, както и че данните се събират и предоставят единствено за разследване на тежки престъпления и за защита на националната сигурност“ - посочва Страхил Иванов - „Досегашната практика на нашите членове винаги е била да съдействат колкото може по-бързо на органите на реда, дори и без нормативно задължение за това. Желанието ни е да спомогнем за по-високата разкриваемост на престъпленията в България, без обаче да нарушаваме принципите, залегнали в Конституцията на България, както и в нормативните документи на Европейската Общност.“На 14.01.2010г от 11:00ч на площад "Народно Събрание" ще се проведе протест под наслов:

България не е Биг Брадър
2010 не е 1984!

авто: , последно обновена: 12.01.2010 10:07:22
Новини по темата

Забраняват торент тракерите? Или пък не?

Наистина ли са опасни Google Glass?

Anonymous организират световен протест срещу CISPA

Skype може да стане телекомуникационен оператор

ЕС забранява порното със закон?

Глобиха Google с $500 млн. след нелегална реклама на лекарства в AdWords

Кликаш на линк – нарушаваш закона?

Нов закон за комуникациите плаши Google

Yahoo, Facebook, AOL и Mumsnet искат промени на закона по отношение на клеветата


 
Коментари

#1 (31 ян. 2010 23:47)
0
 
0
User photo  Естествено. Все пак правителството ще изисква постоянно да им се дават отчети и достъп като цяло до фирмата и цялата организация на доставчика, а там може да лъсне нещо, което не трябва да се вижда

#2 Doktora (1 фев. 2010 04:34)
0
 
0
User photo  Кво го интересува доставчика, че МВР-то ще гледа кво вършат неговите потребители. А и на дали има кой знае какъв начин за големи измами, че да ги правят, пък и да ги хванат;)

#3 (1 фев. 2010 04:58)
0
 
0
User photo  Според мен има, но не знам точно какви. Пример ще дам с един доставчик на мобилен нет – транстелеком. Обаждам им се да искам инфо за услугата и евентуално да я закупя, но ми обясняват, че в момента не я предлагат и не се знае кога ще я възобновят. След два дни чета реклами и не знам си какви глупости за тях как някакъв шеф обяснява как се развива компанията, кви планове има... ала бала... Та без потребители ми е интересно как така се развива, как се финансира и прочие...

#4 Doktora (1 фев. 2010 05:45)
0
 
0
User photo  До колкото знам това важи за новите абонати, защото преди да си ми изтече договора имах нет. По-скоро така се водеше, иначе свалях филм за 3 дни:d. Аз и колегите се отказахме и минахме на макстелеком, които са и по-евтини и по-качествени.

#5 forzainter (1 фев. 2010 06:17)
0
 
0
User photo  Варианти за хфатки има доста и навсякъде в тази разградена държава!!!


 
Вашето мнение:

Заглавие:


информирай ме при нов коментар
Запиши като:

E-mail:
 Задължително поле

Кога е рожденият ден на Google

Послушва ли ни Google? Може ли Google да ви подслушва през Chrome?

Sony ликвидира всички свои магазини в Канада!

Linux Mint и CompuLab представиха мини компютър с 4 гигабайта оперативна памет!

Британците губят почти 5,4 милиарда лири, заради лоши мобилни тарифи!

Почти 20 хиляди сайта са свалени във Франция след случилото се с Charlie Hebdo.

Toyota ще учи деца да шофират с Oculus Rift!

BlackBerry се готви да представи нов телефон с плъзгаща клавиатура!

[ВИДЕО] Вижте колкото е най-голямата галактика в познатата ни вселена

Създават атомен реактор, който ще работи с разтопена сол!
noTrial.info в Google+noTrial.bg е портал за IT новини и каталог с безплатен софтуер.
Възпроизвеждането на информация от страницата се разрешава
единствено след изрично съгласие от екипа на NoTrial.bg
Контакти | Условия за ползване | За нас | Блог